На польском языке

Słowo Jedynej Nauki

1

Z głębokości w głębi tajnego Słowa rodzący się, jak błyszcząca kula, rozszerza się Myśl. I – trzy Świata tworzy. W każdym z trzech – jej oddech i ciało. Ona – to jest przyczyna wszystkiego.

Pierwszy – świat promieniejący, nie ma w nim ani czasu, ani nocy, ani dnia. W nim przez Duchów, stworzonych Myślą Twórczą, oddychają prawa Tworzenia. I rządzą drugim Światem – Światem Duszy, światem światła oraz cieni, gwiezdnych promieniowań, form przestrzennych, niewidocznych dla oka ziemnego.

Tam, przy granicy Świata trzeciego, uszczelniają się cieni oraz formy. I Człowiekiem się robi Duch.

W trzecim Świecie musi on jeszcze pojąć sam, że zmiana nocy i dnia, ruch trawy i wody, ryk wulkanu oraz praca mrówki kierują się Myślą, urodzoną w głębi tajnego Słowa. Tu on sam musi zrobić się Duchem.

* * *

Podstawa rzeczy – jest Pomysł. Pomysł włada na Świecie i nad Światem, dlatego Świat to jest stan Umysłu. Wszystkie formy egzystencji – ujawnione oraz nieujawnione, jak stworzone, tak i wschodzące w Umyślę Tworzącego – są rozprowadzane na trzech poziomach: Duchowym, Duszy oraz Fizycznym. Formy, wydarzenia i obiekty, wyświetlane na wszystkich trzech poziomach, nazywają się «ucieleśnionymi». Wszystkie poziomy egzystencji - materialne, tak jak materia jest energią, energia - Duchem, a Duch to jest najcieńsza materia. Utkana z Duchownej Materii, Pomysł nieprzerwanie nosi zmiany w świat, odnawiając go, i dlatego mądre nazywają ją „Przyczyną”.

2

Dziecko płacze we śnie, w żałobie po opuszczonym Domie Światła. Czystością swoją rozgania cierpienia, które spotka. Ne może przypomnieć drogę powrotną, jak gdyby w lesie się zgubił.

Wczesnym bólem płaci dziecko za to, że tą drogę zapomnieli matka i ojciec, matki i ojcowie ich matek i ojców. Obywateli Świata trzeciego, oni służyli i służą ciałom, nie widząc dalej niż krąg ziemskiego. Ukryte od nich są prawa Świata Duszy oraz Świata Twórczości. Nie wiedzą. Nie pamiętają. A jeśli zaczną przypominać, nie chcą o nich pamiętać, gdyż te prawa stawiają przeszkodę niskim namiętnościom.

U tych zapominalskich – ręce w krwi, ciało – w chorobach, ich srebro zamienia się w ropę, szczęście ich - iluzoryczne, przyjemności - przelotne. Znowu i znowu będą oni płakali w kołyskach we śnie, dopóki nie wróci ich pamięć.

* * *

Trzy formy niewiedzy są przyczyną chorób, cierpień, ubóstwa oraz okrucieństwa, dręczących Duszę i ciało Człowieka:
1. Niewiedza w odniesieniu do swojej Rzeczywistej Przyrody i niezdolność (niechęć) rozpoznać Jej przejaw w codziennym życiu. Korzystnym jest praktykować i dążyć zrozumieć stwierdzenie: «Nie jestem ciałem, jestem Duchem.»

2. Niewiedza w odniesieniu do głównych Praw, kierujących naszym życiem oraz rozwojem. Odmowa od poznania i przyjęcia tych Praw uniemożliwia duchowy rozwój Człowieka. Niezgodność pomiędzy myśleniem a działaniami Człowieka oraz Prawami Ducha, kierującymi Wszechświatem, powoduje konflikt, wynikiem którego mogą być tylko ból i frustracja. Poznanie Wielkich Praw oraz prowadzenie swoich myśli, uczuć i działań do rezonansu z nimi – prowadzi do zwolnienia z reinkarnacji i do przebywania w Królestwie Niebieskim jeszcze przy życiu ciała.

3. Niewiedza w odniesieniu do przyrody pomysłu, uczucia i słowa. Myśl, uczucie i słowo to jest wielka moc duchowa. Niezdolność kontrolować ich energię prowadzi do tego, że ta moc robi się destrukcyjną i zwraca się przeciwko lekkomyślnego, złośliwego oraz pustosłownego. Myśli, uczucia i mowa przekształcają nasze życie, kiedy zaczynamy traktować je, jako duchową praktykę.

3

Zły i zazdroszczący żebrak mieszkał spośród złych i zazdroszczących żebraków, gdzie wszyscy próbowali jeden drugiego pozbawić jedzenia i szmat, a pracować nikt nie chciał.

Żebrak marzył, że panowie kiedyś się zrobią dobrymi oraz hojnymi i przyjdzie do niego bogactwo. Nie miał wtedy nic przeciwko samemu stać dobrym i hojnym.

«Dlaczego jestem nieszczęśliwy, zazdroszczący i zły?» - Pytał on siebie. I odpowiadał: «Dlatego że jestem żebrakiem».

Duch mówi: «Jesteś nieszczęśliwy i biedny, dlatego że jesteś zazdroszczący i zły.».

* * *

Próby polepszyć życie na ziemi zostaną bezskutecznymi do tej pory, póki starania Człowieka będą skierowane na kumulację oraz redystrybucję dóbr materialnych, skoro Pomysł kieruje materią, a nie odwrotnie. Polityczne oraz religijne przywódcy, pochłonięte personalnymi ambicjami i uzasadniające swoje okrucieństwa grupowymi oraz domniemanymi interesami publicznymi, w nowym tysiąclecie będą zmiecione siłą łączącej Prawdy. Królestwo Niebieskie zrobi się widocznym, kiedy polityk, ksiądz i handlowiec przyjmą Poświęcenie.

4

Duch, rządzący całym Wszechświatem, to jest najwyższy prawodawca. Dusza, przestrzeń oraz czas są podwładne Jego Prawom. Prawa te są dostępne umysłowi Człowieka. Tak rozumie umysł, że sadzonka się nie zadomowi, sadzona korzeniem do góry.

Główne Prawo - Twórczość.
Antyprawo - destrukcja.

Poznać prawa Wszechświata, wybudować swoje życie po nim – oznacza w ogrodzie owocowym dokonać trzech zbiorów: pierwszy – nakarmi ciało, nie będzie mu niedoboru; drugi pozbawi na ziemi mnogich i mnogich cierpień, trzeci - udziela nieśmiertelność.

* * *

Poznanie Praw Ducha oraz ciągłe pomiar swojego życia z poznawanym – prowadzi do transformacji i jakościowego ulepszenia warunków życia fizycznego, zwalnia Człowieka od ucisku cierpienia, daje jasność celu oraz ścieżkę, prowadzącą do wyzwolenia. Prawo: nasze życie się zmienia, kiedy zmieniamy się my. Zmienić siebie – oznacza podnieść rozum obiektywną wiedzą, przekształcić emocje dążeniem do mądrości, wybrać taki sposób działań, który nie przeczy Wiedzy i Mądrości.

5

Trzysta i trzysta, i trzysta plemion kłócili się o wyższości i karmili wron ciałami zamordowanych. Ale przed Duchem wszyscy oni byli równe w głupocie.

Stworzył Stwórca plemiona w różnorodności Świata Duszy – ludzkości dla sprawdzian i odwraca swój wzrok od złości i niezgod. Nie ma dla Niego uwielbionych dzieci i dzieci nieuwielbionych. Widzi On we swoim wszechstronnym Umyśle wychodowaną mądrością społeczność ziemską – jedyny naród.

Od teraz – tylko trzysta razy Ziemia okrąży wokół Słońca, i dzieci wszędzie będą pojmowały Doktrynę Ducha chodząc jeszcze w pieluchach.

Jeszcze trzysta razy Ziemia okrąży wokół Słońca, i nigdzie nie będzie sąsiad przezornie patrzył na sąsiada.

I jeszcze trzysta razy Ziemia okrąży wokół Słońca – i jedyne plemię ludzkie podejdzie do Nowego Nieba.

* * *

Prawdziwa Ludzkość przyjdzie w jednomyślności Prawdy, Miłości oraz Braterstwa.

Prawda eliminuje wszystkie sprzeczności, właściwe dla krajowych mentalności i postrzegań. Warunkiem triumfu Prawdy jest znajomość Prawa.

Miłość zwalnia się z lochu niewiedzy siłą prawidłowej wiedzy. Warunek miłości – spełnianie Prawa.

Braterstwo to jest zjednoczenie ludzi, dążących do Mądrości. Warunek braterstwa – wiara w boską naturę każdego Człowieka.

6

Kiedy z nieba ptaki padały martwymi, kiedy stopa Człowieka pozbawiała się filaru i szlifierki ścierały łzy, pojawiały się prorocy. I przynosili od Ducha Prawdę - tak, jak byli gotowi przyjąć je ludzi, obywateli świata, rozłączonego błędnymi przekonaniami i przestrzeniem.

Wiedzieli Prorocy, że ludzi zaczną swoje pragnienia przyjmować za imperatyw Ducha, Prawdę zaczną dzielić pomiędzy plemionami oraz czasami. Od tej wiedzy był cięższy ich ciężar.

Wielka i wielka dotychczas ich ofiara. Wieczne Duchy oni są w promieniejącym Świecie Twórczości; służące Prawdy niepodzielnej, urodzonej w głębi tajnego Słowa.

* * *

Prorocy Boskich Nauk zwiastują nie rozdzielenie, ale jedność. Same Nauki ż są podobne nie świątyniom, samotnie wystawającym wśród pustyń lub szalejących tłumów, ale – powietrzu oraz światłu, przenikającym we wszystko i ożywiającym wszystko.

Do tego samego zjednoczenia – w świetle, duchu oraz prawdzie – przygotowywali Ludzkość prorocy, urodzone w Świetle i przesłani przez Światło.

Przez trzy środki mierzy się prawdziwość i głębokość Nauki:
1. Według środka bezczasowości, który świadczy o wiecznych Prawdach, tworzących podstawę Nauki.

2. Według środka ciągłości. Bo jak nie bywa drzewa bez korzenia oraz ryby bez wody, tak Nauki Boskie opierają się na wiarygodność i przesłania Nauczycieli Starożytności.

3. Według środka Owocu, który się robi widocznym w życiu i pracy tych, którzy przestrzegają Naukę oraz służą jej rozpowszechniania.

7

Zaorana jest niwa ziemi przez huragany, wylewnie zapylana krwią. I chwasty się gęsto podejmują miejscami na gołych uprawach. Ale nie będzie ziemia zaniedbana. Nadszedł czas, i słowo mądrości natychmiast lata wokół jej - kto będzie chciał, usłyszy.

Sieje się, sieje się w duszy, w umysły silne nasienie jedności. Niepohamowanie wyrośnie ono przez chwasty grzechu i niwę oczyści.

Już się odzywa: «Słyszeć i widzieć chcemy!»

* * *

Trzecie tysiąclecie będzie oświetlone dążeniem większości ludzi do mądrości oraz rozsądnego życia. Tak się pojawia Nauka, stworzona by powstała prawda starożytnych świątyń i Tajne Słowo zrobiło się nową przemową Ludzkości.

8

Źródło i dom, i gwiezdny statek rodzą się w głębi Tajnego Słowa z Pierwotnego Światła. Ich obrazy w Świecie Duszy napełniają się promieniejącym ciałem, jeszcze nie widocznym dla oka, i na ziemi nabierają formy swoje – ujawnioną Wolą Stwórca, albo przechodząc przez umysł Człowieka.

Tak wyłania się nowe braterstwo ziemskie.

Tak się opowiada w Jedynej Nauce Ducha.

Żywiony wszystkimi źródłami Wiary, Mądrości oraz Miłości, danych światu przez proroków, - w przestrzeniach ze wschodu na zachód, od północy do południa – źródło będzie otwarte dla wszystkich, kto przyjdzie do niego.

* * *

Uświadomienie jedności Prawdy i obecności przyrody boskiej w dusze każdego Człowieka prowadzi do likwidacji wszystkich sztucznych przeszkód, urodzonych przez niewiedzę. Religijne, polityczne i rasowe rozróżnienia – są iluzoryczne i są skazane na wyginięcie jeszcze w tym tysiącleciu.

Celem Jedynej Nauki jest zjednoczenie Ludzkości w Prawdzie, braterskiej miłości i prawie ziemskiego istnienia.

9

Kręgi ziemskiego istnienia wchodzą w kręgi niebiańskie. Cztery strony światu z głębi napełnia oddech tworzącej miłości. Myśl rozszerza się w nieskończoność i przyjmuje ofiarę.

Nową ludzką wspólność Duch chrzci w wodach Jedności.

* * *

Trzy formy zjednoczenia są określone Człowiekowi: zjednoczenie z własną tajną przyrodą, zjednoczenie z bliźnimi i zjednoczenie z Pierwotnym Światłem.

Pierwsze zjednoczenie - owoc Wiedzy i szczerego dążenia Człowieka do Mądrości.

Drugie – owoc Miłości, zwolnionej Wiedzą z ciemnicy niewiedzy.

Trzecie – pojawia się w Wiarze.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Последние статьи

Идите, пока у вас есть свет Идите, пока у вас есть свет Идите, пока у вас есть свет
Ваши дети помнят прошлые жизни Ваши дети помнят прошлые жизни Ваши дети помнят прошлые жизни
Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья
Святая святых Святая святых Святая святых
Брак по расчету и жизнь на содержании Брак по расчету и жизнь на содержании Брак по расчету и жизнь на содержании