CUVANTUL INVATATURII UNICE

1

crossplDin adanc in adancul Cuvantului sacru nascandu-se, ca un glob luminos, se largeste Gandul.
Si –trei Lumi creaza. In fiecare din trei- respiratia ei si materia. Ea este cauza a tot.

Vienotās Mācības Vārds

1

crossplNo sakrāla Vārda dziļumiem dziļumos piedzimstot, kā starojoša bumba, paplašinās Doma. Un- trīs Pasaules rada. Katrā no trim- viņas elpa un miesa. Viņa - visa cēlonis.

Parola della Dottrina Unificata

crossplNascendo dal profondo e nel profondo della Parola sacra, il Pensiero si espande come una sfera raggiante creando tre Mondi. In ciascuno dei tre c’è il suo respiro e la sua carne. Il Pensiero è la causa di tutto.

Słowo Jedynej Nauki

1

crossplZ głębokości w głębi tajnego Słowa rodzący się, jak błyszcząca kula, rozszerza się Myśl. I – trzy Świata tworzy. W każdym z trzech – jej oddech i ciało. Ona – to jest przyczyna wszystkiego.

Последние статьи

Доброта, забота и способность к адаптации Доброта, забота и способность к адаптации Доброта, забота и способность к адаптации
Регрессия. В каком углу стоят те же грабли Регрессия. В каком углу стоят те же грабли Регрессия. В каком углу стоят те же грабли
Уходя, оставьте Свет! Уходя, оставьте Свет! Уходя, оставьте Свет!
Светлая магическая цепь и Подержать в Свете Светлая магическая цепь и Подержать в Свете Светлая магическая цепь и Подержать в Свете
Ежедневная жизнь - материя, которая должна быть преобразована духом Ежедневная жизнь - материя, которая должна быть преобразована духом Ежедневная жизнь - материя, которая должна быть преобр...